Zoeken

2015 - Nieuwe rekenrente DNB beïnvloedt dekkingsgraad negatief

De Nederlandsche Bank (DNB) heeft per 15 juli 2015 een nieuwe methode ingevoerd voor het bepalen van de rekenrente. Met de rekenrente wordt de waarde van de verplichtingen van pensioenfondsen berekend. Volgens DNB houdt de nieuwe methode beter rekening met de daadwerkelijke ontwikkeling van de rente. Dit is volgens DNB in het belang van de deelnemers en gepensioneerden.

Door de aanpassing van de rekenrente is de dekkingsgraad van Pensioenfonds Accountancy per eind juli 2015 sterker gedaald dan op basis van de oude methode. De dekkingsgraad bedroeg eind juni 2015 99,7%.

Lees meer over de effecten van de nieuwe rekenrente op de website van De Nederlandsche Bank.