Zoeken

Betaaldata

In 2018 wordt uw pensioen rond de volgende data bijgeschreven:

23 januari 22 februari 22 maart 23 april
23 mei 21 juni 23 juli 23 augustus
20 september 23 oktober 22 november 20 december


Wanneer het pensioen exact wordt bijgeschreven, is afhankelijk van uw bank. Houd er verder rekening mee dat het pensioen rond feestdagen ook wat later kan worden bijgeschreven.

U ontvangt geen vakantiegeld. De vakantie-uitkering is al in het maandelijkse pensioen verwerkt.

Uw uitkeringsspecificatie

Op uw uitkeringsspecificatie staan de hoogte van uw (netto)pensioen en de inhoudingen. De eerste specificatie ontvangt u bij de eerste betaling van uw pensioen. Daarna ontvangt u alleen in januari een specificatie of als er iets wijzigt in uw pensioen. Heeft u tussentijds een specificatie nodig, neem dan 'Contact' met ons op.

In januari ontvangt u ook een toelichting op uw uitkeringsspecificatie. In deze toelichting kunt u bijvoorbeeld meer lezen over aangepaste belastingtarieven en verhoging van uw pensioen. 

Nieuw IBAN?

Als uw IBAN is veranderd, kunt u dat op 2 manieren doorgeven:

  • u stuurt een brief met uw handtekening naar Pensioenfonds Accountancy, Postbus 11125, 9700 CC Groningen; of
  • u stuurt een e-mail met een scan van de ondertekende brief.

Heeft u iemand anders gemachtigd? Stuur dan ook een afschrift van deze machtiging naar ons op.

U krijgt altijd een bevestiging van de wijziging.