Zoeken

Financiële positie en dekkingsgraad

De beleidsdekkingsgraad van een pensioenfonds is de verhouding tussen de bezittingen van het pensioenfonds (het vermogen) en de verplichtingen (de uit te betalen pensioenen). De beleidsdekkingsgraad geeft aan of een pensioenfonds genoeg geld heeft om de pensioenen nu en in de toekomst te betalen. Hoe hoger de beleidsdekkingsgraad, des te beter de financiële situatie van het pensioenfonds is. Dus bij een beleidsdekkingsgraad boven de 100% heeft het pensioenfonds meer geld in kas dan dat het aan pensioenen moet uitbetalen. Andersom geldt hetzelfde: wanneer de beleidsdekkingsgraad onder de 100% is, heeft het pensioenfonds op termijn te weinig geld in kas om de pensioenen uit te betalen.

Het pensioenfonds publiceert maandelijks de beleidsdekkingsgraad gebaseerd op het gehele vermogen dat naar verwachting nodig is om alle pensioenen te kunnen uitbetalen.

Eind december 2017 bedroeg de beleidsdekkingsgraad 98,1%. 

De beleidsdekkingsgraad wordt bepaald aan de hand van rekenregels, die door de toezichthouder De Nederlandsche Bank (DNB) zijn voorgeschreven. 

De lage stand van de beleidsdekkingsgraad komt vooral door de lage rente. Daarnaast is door de aanpassing van de rekenrente door DNB de beleidsdekkingsgraad nog verder gedaald.

Wilt u meer weten over hoe de beleidsdekkingsgraad tot stand komt? Dat leest u hier