Zoeken

Kerncijfers

Hieronder vindt u de kerncijfers voor 2017:

  Variant
  Collectief Beschikbare Premieregeling Middelloonregeling
 
Franchise € 17.675 € 17.675
Maximum salaris
(wanneer van toepassing)
€ 81.491 € 81.491
Fiscaal maximum salarisgrens € 103.317 € 103.317
Opbouwpercentage 1,05%* 1,75%

 

De bedragen zijn ten opzicht van 2016 aangepast met de factor 1,004183. Deze cijfers zijn van toepassing op de Collectief Beschikbare Premieregeling en de Middelloonregeling. U heeft uw keuze met uw werknemers besproken.

*Het beoogde opbouwpercentage bij de Collectief Beschikbare Premieregeling is 1,875%. Jaarlijks wordt aan het einde van het jaar door het bestuur dit opbouwpercentage voor het volgend jaar vastgesteld. Er wordt dan vooraf gekeken welke opbouw op basis van de dan bekende actuariële uitgangspunten kan worden toegekend. In de actuariële uitgangspunten zijn met name de stand van de rente en de levensverwachtingen van de deelnemers over een langere toekomstige periode van belang. Voor 2017 heeft het bestuur het opbouwpercentage op 1,05% gesteld. De Collectief Beschikbare Premieregeling is dus een middelloonregeling waarbij het jaarlijks opbouwpercentage kan variëren.