Zoeken

Eindkorting bij waardeoverdracht Eigen Beheer deel

14-09-2017

Per 1 juli 2017 is de pensioenopbouw in Eigen Beheer gestopt en PFA gaat binnenkort haar deuren sluiten. Daarom staat er een collectieve waardeoverdracht gepland van het Eigen Beheer pensioen naar Stap. Dat is het pensioen dat werd opgebouwd vanaf 2015 tot en met juni 2017 bij PFA. De Nederlandsche Bank (DNB) heeft tot vlak voor de geplande datum van overdracht (dit najaar) de tijd om deze collectieve waardeoverdracht goed te keuren. Wij leggen uit wat er gebeurt als de waardeoverdracht doorgaat als gepland.

Wat gebeurt er met het pensioen in Eigen Beheer?

  • Dit najaar worden alle pensioenen die tussen 1 januari 2015 en 30 juni 2017 zijn opgebouwd in de pensioenregeling van Pensioenfonds Accountancy, overgedragen aan Algemeen Pensioenfonds Stap. Voor de opgebouwde pensioenen en de uitkeringen uit deze pensioenregeling wordt Stap dus de nieuwe pensioenuitvoerder.
  • Bij Stap komt het pensioengeld terecht in een zogenoemde ‘open kring’. Die kring is een collectief waar werkgevers en pensioenfondsen zich bij aan kunnen sluiten als ze aan de (financiële) voorwaarden voldoen. Stap beheert de pensioenen van die kring en beslist in overleg met het belanghebbendenorgaan bijvoorbeeld over beleggingen, indexatie en administratie.
  • Deelnemers en pensioengerechtigden worden bij Stap vertegenwoordigd door een belanghebbendenorgaan
  • Stap verzorgt voortaan de pensioenuitkeringen voor dit deel van het pensioen, nu en in de toekomst.

Forse eindkorting noodzakelijk

De pensioenuitkeringen en opgebouwde pensioenen uit het Eigen Beheer moeten bij deze collectieve waardeoverdracht fors verlaagd worden. Dit komt doordat PFA bij de overdracht nog een onderdekking heeft ten opzichte van Stap. De eindkorting zal volgens de overeengekomen overdrachtsmethodiek ongeveer uitkomen op een percentage van 34%. Krijgt het fonds geen goedkeuring voor deze methodiek, dan wordt dat percentage circa 42%. In dat geval heeft het gekorte pensioen na de waardeoverdracht wel een hogere dekkingsgraad. Hoeveel lager deze pensioenen precies worden, kan PFA pas na de overdrachtsdatum bepalen. Het definitieve percentage hangt behalve van de overdrachtsmethodiek, onder andere af van de beleggingsopbrengsten en rente tot die datum. Staat het pensioen eenmaal bij Stap, dan is de kans op verdere kortingen relatief beperkt en is er ook weer kans op pensioenverhogingen (indexatie).

Afsluitende opgave

Iedereen met een Eigen Beheer pensioen(uitkering) krijgt omstreeks november, of in ieder geval zo snel mogelijk na de collectieve waardeoverdracht, een eindopgave van ons. Daarop staan de definitieve rechten en aanspraken die naar Stap zijn overgedragen en het definitieve percentage van de eindkorting die is toegepast.

Heeft u ook een Garantiepensioen, lees dan hier meer over de waardeoverdracht daarvan naar Aegon.