Zoeken

Korting Eigen Beheer gedeeltelijk al in december

12-12-2017

Pensioenfonds Accountancy (PFA) gaat binnenkort haar deuren sluiten. Daarom stond er voor eind 2017 een collectieve waardeoverdracht gepland van het Eigen Beheer pensioen naar Stap. Deze collectieve waardeoverdracht wordt uitgesteld naar begin 2018. De aangekondigde eindkorting moet daardoor nu in twee delen worden doorgevoerd.

Wat is er aan de hand?
De geplande collectieve waardeoverdracht naar Stap is pas toegestaan als de nieuwe ‘verzamelwet pensioenen’ definitief is geworden. Deze verzamelwet is vertraagd en wordt pas definitief in 2018. Wij verwachten de waardeoverdracht naar Stap begin 2018 uit te kunnen voeren.

Tot de waardeoverdrachten moeten wij blijven voldoen aan de afspraken in ons herstelplan. Daarin staat dat wij bij een slechte financiële positie aan het eind van 2017, het eigen beheer deel van de pensioenen moeten verlagen.

Korting Eigen Beheer in december 2017
Onze financiële positie is zoals u weet slecht. Per 31 december 2017 moeten wij daarom alle pensioenen die tussen 1 januari 2015 en 30 juni 2017 zijn opgebouwd in de eigen beheer pensioenregeling van Pensioenfonds Accountancy, verlagen met 6,4%. Dit percentage volgt uit het herstelplan dat in maart 2017 is ingediend. Wij sluiten geen groepen uit voor deze korting. De verlaging geldt zowel voor alle opgebouwde pensioenen als voor alle pensioenuitkeringen.

Eindkorting ‘eigen beheer’ begin 2018
In augustus kondigden wij al aan dat uw opgebouwde pensioen bij de collectieve waardeoverdracht fors verlaagd zou worden. Nu voeren we die eindkorting eigenlijk in twee delen door: de hierboven beschreven korting van 6,4% vanwege het herstelplan in december 2017 en de eindkorting bij waardeoverdracht. De totale korting is hierdoor niet hoger geworden dan eerder aangekondigd.

De schatting van de eindkorting begin 2018 komt nu volgens de overdrachtsmethodiek die Stap en PFA zijn overeengekomen, uit op een percentage van circa 28%. Hoeveel lager uw pensioen in 2018 precies wordt, kan PFA pas na de overdrachtsdatum bepalen. Het definitieve percentage hangt behalve van de overdrachtsmethodiek onder andere af van de beleggingsopbrengsten en rente tot die datum.

Staat uw pensioen eenmaal bij Stap, dan is de kans op verdere kortingen relatief beperkt en heeft u ook weer kans op pensioenverhogingen (indexatie). Na afronding van de collectieve waardeoverdracht, ontvangt u een afsluitende opgave van ons met de definitieve rechten en aanspraken die zijn overgedragen en het definitieve percentage van de eindkorting die is toegepast.