Zoeken

Pensioenopbouw per 1 juli 2017 gestopt

31-07-2017

Begin 2017 bracht het bestuur het voorlopige besluit over de toekomst van PFA naar buiten. Het bestuur heeft nu definitief besloten om de pensioenopbouw in eigen beheer te stoppen per 1 juli 2017. Vervolgens zal PFA per een nader te bepalen datum haar deuren sluiten. Voor deze stap is een advies van het Verantwoordingsorgaan en goedkeuring van de Raad van Toezicht verkregen over de collectieve waardeoverdrachten naar Algemeen Pensioenfonds Stap en Aegon. De Nederlandsche Bank moet vervolgens nog een formeel ‘geen verbod’ op de collectieve waardeoverdrachten geven. Dat traject loopt op dit moment. Over deze beslissingen hebben wij op 13 juli jl. een brief gestuurd naar alle deelnemers die bij ons pensioen opbouwden.

Wat is er per 1 juli 2017 veranderd?
De hiervoor beschreven besluiten hebben de volgende gevolgen voor de pensioenen:
• Per 1 juli 2017 is de pensioenopbouw in de pensioenregeling van Pensioenfonds Accountancy gestopt.
• Alle risicoverzekeringen (nabestaandenpensioen, wezenpensioen en premievrijstelling bij toekomstige arbeidsongeschiktheid) zijn per die datum komen te vervallen.
• Per 1 juli 2017 zorgt de werkgever voor een nieuwe pensioenregeling.

Wat gebeurt er met uw opgebouwde pensioen bij PFA?
Ook het pensioen dat u bij PFA heeft opgebouwd van 1 januari 2015 tot en met 30 juni 2017, het zogenoemde ‘eigen beheer deel’, wordt collectief overgedragen. Wij verwachten de collectieve waardeoverdracht naar het Algemeen Pensioenfonds Stap begin 2018 te kunnen uitvoeren. Voor dit deel van uw pensioenopbouw wordt Stap dus de nieuwe pensioenuitvoerder. Stap gaat voor dit deel de uitkeringen verzorgen. Deelnemers en pensioengerechtigden worden bij Stap vertegenwoordigd door een belanghebbendenorgaan. Na de waardeoverdracht zal Stap u voortaan informeren over dit pensioen.

Voorafgaand aan deze overdracht zullen de pensioenen helaas verder gekort moeten worden. Dit geldt alleen voor de opgebouwde pensioenen en de pensioenuitkeringen uit het eigen beheer deel. Het komt door slechte financiële positie van PFA eind 2017 en de onderdekking die PFA bij de overdracht nog heeft ten opzichte van Stap. Staat uw pensioen eenmaal bij Stap, dan is de kans op verdere kortingen relatief beperkt en heeft u ook weer kans op pensioenverhogingen (indexatie).

Meer over de verlagingen van het Eigen Beheer pensioen leest u in dit nieuwsbericht.

Wij informeren u
De komende maanden ontvangt u nadere informatie van ons over de collectieve waardeoverdrachten naar Aegon en Stap en over de afwikkeling van het sluiten van PFA (de zogeheten ‘liquidatie’ van het pensioenfonds).

Veelgestelde vragen
Heeft u een vraag? Kijk dan eens in de veelgestelde vragen.