Zoeken

Resultaten onderzoek naar risicobereidheid 2015

30-10-2015

Als bestuur willen wij graag van de deelnemers weten wat ze vinden van zekerheid en risico’s in hun pensioenregeling. Daarom heeft het pensioenfonds een onafhankelijke onderzoeksbureau gevraagd een online onderzoek uit te voeren.

We hebben kennis genomen van de resultaten. We zijn ons bewust van de kritische houding van de deelnemers en dat zij zich zorgen maken over hun pensioen. Het bestuur zal met een aantal resultaten direct aan de slag gaan. Onder andere door de betrokkenen goed te informeren over de ontwikkelingen bij het pensioenfonds. Daarnaast zal het bestuur de resultaten tegen haar beleid aanhouden. Hier komen we op terug. Graag delen wij wel alvast met u de resultaten van het onderzoek.