Zoeken

Waardeoverdracht Garantiepensioen gepland

14-09-2017

Pensioenfonds Accountancy (PFA) gaat binnenkort haar deuren sluiten. Daarom staat er een collectieve waardeoverdracht gepland van het Garantiepensioen naar Aegon. Dit zijn de pensioenen die werden opgebouwd tot 2015. De Nederlandsche Bank (DNB) heeft tot vlak voor de geplande datum van overdracht (dit najaar) de tijd om deze collectieve waardeoverdracht goed te keuren. Wij leggen uit wat er gebeurt als de waardeoverdracht doorgaat als gepland.

Wat gebeurt er met het Garantiepensioen?

Dit najaar worden alle pensioenen die tot en met 31 december 2014 zijn opgebouwd in het Garantiecontract bij Aegon, collectief overgedragen naar een zelfstandig contract bij Aegon. Het pensioen blijft bij Aegon en verandert in essentie niet. Bij deze collectieve waardeoverdracht wordt het Garantiepensioen dus niet gekort. Aegon blijft de Garantiepensioenen uitkeren en is verantwoordelijk voor de beleggingen, indexatie en administratie conform het verzekeringscontract. Iedereen met een Garantiepensioen krijgt omstreeks november, of in ieder geval zo snel mogelijk na de collectieve waardeoverdracht, een eindopgave van ons. Daarna informeert Aegon ze voortaan rechtstreeks over dit pensioen.

Indexatie van het Garantiepensioen

PFA is met Aegon overeengekomen dat de indexatieregeling na de waardeoverdracht voortgezet wordt. In de indexatieregeling zijn wel enkele technische wijzigingen doorgevoerd. Dat was wettelijk verplicht, omdat het contract wijzigt van een fondsregeling bij Aegon naar een verzekerde regeling bij Aegon. U merkt daar weinig van, want de doelstelling is en blijft om op basis van prijsinflatie indexatie toe te kennen. De financiële positie in het Garantiecontract is momenteel echter slecht. Er is sprake van een aanzienlijk tekort. De rechten en aanspraken in het Garantiecontract blijven gegarandeerd, maar van indexatie kan pas sprake zijn als dat tekort door toekomstige rendementen is hersteld.

Er is een Stichting Toezicht Depot PFA opgericht die verantwoordelijk is voor het toezicht op de winstdeling (beslissingen over toeslagen/indexatie). Zij neemt deze taak over van het bestuur van PFA. De stichting krijgt eind 2017 een eigen website.

Heeft u ook een Eigen Beheer pensioen, lees dan hier meer over de waardeoverdracht daarvan naar Stap.