Zoeken

Wat staat er op de balans van het pensioenfonds?

29-07-2014

Het eerste half jaar van 2014 zit er alweer op. Het jaar 2013 lijkt ver achter ons te liggen. Tijd om de balans van 2013 op te maken.

Alle cijfers, feiten en ontwikkelingen kunt u terugvinden in het jaarverslag. Belangrijkste conclusie: de dekkingsgraad is stabiel gebleven. 

Wilt u een snel een beeld vormen over 2013? Er is ook een Verkort jaarverslag beschikbaar. Het verkorte jaarverslag geeft op een overzichtelijke manier de hoofdlijnen van 2013 in beeld.