Zoeken

Resultaten onderzoek naar risicobereidheid 2015

30-10-2015

Als bestuur willen wij graag van de deelnemers weten wat ze vinden van zekerheid en risico’s in hun pensioenregeling. Daarom heeft het pensioenfonds een onafhankelijke onderzoeksbureau gevraagd een online onderzoek uit te voeren.

We hebben kennis genomen van de resultaten. We zijn ons bewust van de kritische houding van de deelnemers en...

Lees meer