Zoeken

Pensioen 1-2-3

Let op: de pensioenregeling van Pensioenfonds Accountancy is gesloten, u bouwt na 30 juni 2017 geen pensioen meer bij ons op

U bouwt pensioen bij ons op. Dit doet u via uw werkgever. In dit Pensioen 1-2-3 leest u wat u wel en niet krijgt in onze pensioenregeling. Dat is belangrijk om te weten, bijvoorbeeld als u van baan verandert.

Pensioen 1-2-3 bevat geen persoonlijke informatie over uw pensioen. Die vindt u wel nadat u bent ingelogd. U komt dan op uw persoonlijke pagina. Daar staan uw gegevens en persoonlijke documenten. U logt gemakkelijk in met uw DigiD.

Wat vindt u in laag 1, 2 en 3?
Pensioen 1-2-3 bestaat uit drie lagen. In deze eerste laag leest u kort de belangrijkste informatie over uw pensioenregeling. In laag 2 (printversie) leest u meer over alle onderwerpen in laag 1 (printversie). In laag 3 vindt u juridische en beleidsmatige informatie, zoals het pensioenreglement en het jaarverslag van ons pensioenfonds.

 

Wat krijgt u in onze pensioenregeling?

 • Gaat u met pensioen? Dan krijgt u ouderdomspensioen zolang u leeft.

  Lees meer
 • Overlijdt u? Dan krijgt uw partner partnerpensioen en krijgen uw kinderen wezenpensioen. Misschien wilt u een verzekering van Anw-hiaatpensioen afsluiten voor uw partner. Vraag uw werkgever hiernaar.

  Lees meer
 • Wordt u arbeidsongeschikt? Dan gaat uw pensioenopbouw (gedeeltelijk) door, maar u betaalt dan zelf geen premie meer.

  Lees meer
 • Wilt u precies weten wat onze pensioenregeling u biedt? Bekijk het pensioenreglement op www.pfaccountancy.nl of vraag het op bij onze Pensioendesk.

  Lees meer

Wat krijgt u in onze pensioenregeling niet?

 • Wordt u arbeidsongeschikt? Dan krijgt u geen (aanvullend) arbeidsongeschiktheidspensioen.

  Lees meer

Hoe bouwt u pensioen op?

 • U bouwt op drie manieren pensioen op:
  A. AOW. Dit pensioen krijgt u van de overheid. Op www.svb.nl leest u meer over de AOW.
  B. Pensioen bij Pensioenfonds Accountancy. U bouwt dit pensioen op via uw werkgever. Hierover gaat het Pensioen 1-2-3.
  C. Pensioen dat u zelf regelt. Bijvoorbeeld met een lijfrente of banksparen.

  Lees meer
 • Ieder jaar bouwt u bij ons een stukje van uw pensioen op. Uw pensioen is de optelsom van al die stukjes. Dit heet een middelloonregeling. Vanaf uw pensioendatum ontvangt u dit pensioen zolang u leeft.

  Lees meer
 • U bouwt ieder jaar een deel van uw pensioen op. Dat doet u niet over uw hele salaris. Over de franchise bouwt u geen pensioen op. Over uw salaris min de franchise bouwt u op de volgende manier pensioen op:

  • In de middelloonregeling jaarlijks 1,05%.
  • In de Collectief Beschikbare Premieregeling is het beoogde jaarlijkse opbouwpercentage 1,875%. Als de premie voor dat jaar niet voldoende is, kan het bestuur besluiten een lager percentage vast te stellen. In 2016 was dit percentage 1,5% en in 2017 is het vastgesteld op 1,05%.


  Verdient u meer dan het vastgestelde maximum bedrag? Dan bouwt u over het bedrag boven dit maximum geen pensioen op.

  Lees meer
 • Bij Pensioenfonds Accountancy betaalt uw werkgever premie voor uw pensioen. Misschien vraagt uw werkgever aan u een eigen bijdrage. De premie die u zelf betaalt, staat op uw loonstrook.

  Lees meer

Welke keuzes heeft u zelf?

 • Heeft u ergens anders pensioen opgebouwd? Dan kunt u dit meenemen naar Pensioenfonds Accountancy. Dit heet waardeoverdracht. U vraagt dit aan met het formulier 'Aanvraag waardeoverdracht'.

  Lees meer
 • Wilt u uw pensioenregeling vergelijken met een andere pensioenregeling? Gebruik dan de pensioenvergelijker.

  Lees meer
 • Wilt u een deel van uw ouderdomspensioen omzetten naar extra partnerpensioen? Hiervoor kunt u kiezen als u met pensioen gaat.

  Lees meer
 • Wilt u (een deel van) uw partnerpensioen omzetten naar extra ouderdomspensioen? Hiervoor kunt u kiezen als u met pensioen gaat.

  Lees meer
 • Wilt u eerder met pensioen? Dit moet u minstens zes maanden voor de gewenste pensioendatum aanvragen. Wilt u later of gedeeltelijk met pensioen? Dit moet u minstens zes weken voor de gewenste ingangsdatum aanvragen. Bespreek uw wens met uw werkgever.

  Lees meer
 • Wilt u eerst een hoger pensioen en daarna lager? Hiervoor kunt u kiezen als u met pensioen gaat.

  Lees meer
 • Wilt u alle keuzemogelijkheden zien? Alle overige keuzes bij persoonlijke gebeurtenissen (bijvoorbeeld ontslag en pensionering) vindt u in laag 2 van uw Pensioen 1-2-3.

  Lees meer

Hoe zeker is uw pensioen?

 • De hoogte van uw pensioen staat niet vast. We hebben namelijk te maken met onder meer de volgende risico’s:

  • Mensen worden gemiddeld steeds ouder. We moeten het pensioen daardoor langer uitbetalen.
  • Een lage rente maakt pensioen duurder. We hebben daardoor meer geld nodig om hetzelfde pensioen te kunnen uitbetalen.
  • De resultaten van onze beleggingen kunnen tegenvallen.

   

  Lees meer
 • Wij proberen uw pensioen elk jaar mee te laten groeien met de prijzen. We doen dit met een toeslag. Dit kan alleen als de financiële situatie van Pensioenfonds Accountancy goed genoeg is. De afgelopen jaren hebben wij de pensioenen voor deelnemers niet verhoogd:

    Toeslag Stijging van de prijzen
  2017 0,00% 1,60%
  2016 0,00% 0,00%
  2015 0,00% 0,60%
  2014 0,00% 1,20%
  2013 0,00% 2,60%

   

  Lees meer
 • Als we een tekort hebben, nemen we - als dat nodig is - één of meer van deze maatregelen:

  • Uw pensioen groeit niet (volledig) mee met de stijging van de prijzen.
  • Bouwt u pensioen op in de middelloonregeling, dan kan de premie omhoog gaan.
  • In het uiterste geval verlagen we uw pensioen. De afgelopen vijf jaar hebben we dat niet hoeven doen.

  Omdat we op dit moment een tekort hebben, geldt voor ons een herstelplan. Meer informatie over het herstelplan en de maatregelen vindt u in laag 2.
   

  Lees meer

Welke kosten maken wij?

 • Pensioenfonds Accountancy maakt de volgende kosten om de pensioenregeling uit te voeren:

  • Kosten voor de administratie.
  • Kosten om het vermogen te beheren.
  Lees meer

Wanneer moet u in actie komen?

 • Als u van baan verandert. Heeft u bij ons pensioen opgebouwd, dan kunt u dit meenemen naar uw nieuwe pensioenfonds of -verzekeraar. Een belangrijke voorwaarde daarvoor is dat de financiële situatie van ons fonds voldoende is. U leest hier meer over in laag 2.

  Lees meer
 • Als u arbeidsongeschikt wordt. Dit hoeft u niet aan ons door te geven, maar bekijk wel goed wat de gevolgen zijn voor uw pensioen.

  Lees meer
 • Als u gaat trouwen, samenwonen of een geregistreerd partnerschap aangaat. Dit hoeft u niet aan ons door te geven, maar bekijk wel goed wat de gevolgen zijn voor het pensioen voor u en uw partner. Misschien heeft uw werkgever bij ons een verzekering van Anw-hiaatpensioen afgesloten voor uw partner. Kijk voor meer informatie in laag 2.

  Lees meer
 • Als u gaat scheiden, of als u het geregistreerd partnerschap beëindigt. Dit hoeft u niet aan ons door te geven, maar bekijk wel goed wat de gevolgen zijn voor het pensioen voor u en uw ex-partner. Woont u niet langer samen? Geef dan wel aan ons door dat uw relatie is beëindigd.

  Lees meer
 • Als u naar het buitenland verhuist. Geef een verhuizing naar het buitenland of in het buitenland altijd aan ons door. Bekijk ook goed wat de gevolgen zijn voor uw AOW.

  Lees meer
 • Als u werkloos wordt. Dit hoeft u niet aan ons door te geven, maar bekijk wel goed wat de gevolgen zijn voor uw pensioen.

  Lees meer
 • Als u in deeltijd gaat werken. Bespreek dit met uw werkgever. Als u meer of minder gaat werken, verandert uw salaris en daarmee uw pensioenopbouw.

  Lees meer
 • Als u met verlof gaat. Er zijn verschillende vormen van onbetaald verlof die diverse gevolgen hebben voor uw pensioenopbouw. Kijk hier goed naar.

  Lees meer
 • Als u gezinsuitbreiding krijgt. Dit hoeft u niet aan ons door te geven, maar misschien wilt u gebruik maken van ouderschapsverlof. Neem hiervoor contact op met uw werkgever.

  Lees meer
 • Wilt u weten hoeveel pensioen u in totaal heeft opgebouwd? Kijk dan op www.mijnpensioenoverzicht.nl.

  Lees meer
 • Heeft u vragen of wilt u gebruikmaken van een keuzemogelijkheid? Neem dan contact op met onze Pensioendesk, telefoon (050) 522 50 50. Of stuur een e-mail naar
  pensioen@pfaccountancy.nl.

  Lees meer