Zoeken

Pensioenregeling in 't kort

Met de pensioenregeling van Pensioenfonds Accountancy zijn uw werknemers verzekerd van inkomen als ze met pensioen gaan. Wat het pensioen precies inhoudt, leest u in het fondsreglement. De belangrijkste punten uit de regeling zijn:

Pensioenopbouw

Uw werknemer bouwt ieder jaar pensioen op. Het uiteindelijke pensioen is gebaseerd op het salaris dat uw werknemer gemiddeld heeft verdiend over de opbouwperiode. Hoeveel pensioen uw werknemer opbouwt, is dus afhankelijk van de hoogte van het salaris en hoe lang hij deelneemt aan de pensioenregeling.

Heeft u parttimers in dienst? Dan wordt voor het bepalen van het pensioen rekening gehouden met de gewerkte uren om de deeltijdfactor te bepalen.

Pensioenleeftijd

Uw werknemers ontvangen in principe vanaf hun 67ste ouderdomspensioen. Heeft uw werknemer pensioen opgebouwd in de pensioenregeling tot 1 januari 2015? Dan ontvangt hij het pensioen dat tot 1 janauri 2015 is opgebouwd in principe op 65-jarige leeftijd. In de komende jaren ligt de AOW-leeftijd tussen de 65 en 67 jaar in, afhankelijk van de leeftijd van de deelnemer. In de praktijk zal de deelnemer de wens hebben om het pensioen op de AOW-datum in te laten gaan. Het op basis van de pensioenleeftijd 67 opgebouwde pensioen kan dan vervroegd worden en het op basis van de pensioenleeftijd 65 opgebouwde pensioen kan dan uitgesteld worden.

In overleg met u als werkgever kunnen zij ook eerder of later met pensioen gaan. Gaat een werknemer eerder met pensioen, dan zal zijn inkomen lager zijn. Omgekeerd geldt dat hoe later een werknemer met pensioen gaat, hoe hoger zijn inkomen is.

Partner- en wezenpensioen

Partners en kinderen van uw werknemers kunnen rekenen op partner- en wezenpensioen als de werknemer overlijdt. Het partner- en wezenpensioen zijn op opbouwbasis. Dit betekent dat er ieder jaar partnerpensioen wordt opgebouwd. Het recht op levenslang partnerpensioen blijft dus bestaan, bijvoorbeeld bij beëindiging van deelname aan de pensioenregeling en op de pensioendatum.

Opbouw vanaf 18 jaar

Werknemers die 18 jaar of ouder zijn en werken voor een werkgever die is aangesloten bij Pensioenfonds Accountancy, bouwen pensioen op bij ons pensioenfonds.

Uitkeringsovereenkomst

De pensioenregeling is een zogenoemde uitkeringsovereenkomst. Dit betekent dat het uiteindelijke pensioen is gebaseerd op het gemiddelde loon dat een werknemer verdient in de jaren dat hij deelnemer is aan de regeling. Daarbij wordt rekening gehouden met de AOW.

Als werkgever heeft u gekozen uit twee varianten:

  1. Collectief Beschikbare Premieregeling 

Dit wordt ook wel Collective Defined Contribution-regeling of CDC-regeling genoemd. Hierbij is de hoogte van de premie het uitgangspunt. Dit betekent dat wanneer de tariefgrondslagen stijgen, het jaarlijkse opbouwpercentage zal dalen.

  1. Middelloonregeling

Hierbij is het jaarlijkse opbouwpercentage het uitgangspunt. Dit betekent dat wanneer de tariefgrondslagen stijgen, de premie ook stijgt.

Uw werknemer ziet op het Uniform Pensioenoverzicht en Startbrief voor welke regeling u heeft gekozen.

Persoonlijke keuzes

Uw werknemer kan het pensioen afstemmen op zijn persoonlijke situatie. Zo is er de mogelijkheid om:

  • een deel van het partnerpensioen in te ruilen voor een hoger ouderdomspensioen;
  • eerder, later of gedeeltelijk met pensioen gaan;
  • het ouderdomspensioen in te ruilen voor een tijdelijk hoger ouderdomspensioen.

In overleg met u als werkgever kan de werknemer gebruik maken van deze mogelijkheden. 

Uniform Pensioenoverzicht

Ieder jaar krijgen werknemers een overzicht waarin staat hoeveel pensioen ze krijgen. Dit overzicht staat beter bekend als het Uniform Pensioenoverzicht.