Zoeken

Pensioenverlagingen sinds 2015

Pensioenfonds Accountancy heeft de pensioenen afgelopen jaren ingrijpend verlaagd. In het definitieve herstelplan heeft het fonds met de toezichthouder afgesproken de rechten opgebouwd in 2015 te verlagen met 25,71% en de rechten opgebouwd in 2016 met 13,33%. In eerste instantie stond ook de opbouw vóór 2015 (het Garantiepensioen) op het spel. Het bestuur van Pensioenfonds Accountancy heeft zich in de gesprekken met DNB sterk gemaakt voor behoud van die rechten. Dat is gelukkig geslaagd. De pensioenen die vóór 2015 werden opgebouwd blijven ongemoeid.

Eind 2017 zijn de pensioenen nog niet overgedragen aan Algemeen Pensioenfonds Stap en bovendien is de financiële positie van PFA nog niet hersteld. Dat betekent dat er eind 2017 opnieuw een pensioenverlaging moet worden doorgevoerd. Dit keer worden alle aanspraken en rechten in het eigen beheer gedeelte verlaagd met 6,4%. Dat volgt uit het herstelplan. Bij de liquidatie van het pensioenfonds gaat het opgebouwde pensioen van 1 januari 2015 t/m 30 juni 2017, wanneer DNB daartegen geen bezwaar maakt, over naar Algemeen Pensioenfonds Stap. Daarbij zal een eindkorting nodig zijn over de eigen beheer rechten en uitkeringen. Dit komt doordat PFA bij de overdracht nog een onderdekking heeft ten opzichte van Stap.

Meer hierover leest u in dit nieuwsbericht.

Wat ging aan deze beslissingen vooraf?
Sinds begin 2015 zijn de omstandigheden voor Pensioenfonds Accountancy zwaar, vooral door de sterk dalende rente. Het pensioenfonds kampt met een lage dekkingsgraad en moest in juni 2016 forse verlagingen aankondigen van de in eigen beheer opgebouwde pensioenen. Door de lage rente kon bovendien – met de bestaande premie – beduidend minder pensioen worden opgebouwd. Daarom heeft het bestuur het bestaansrecht van Pensioenfonds Accountancy opnieuw onderzocht. De conclusie daarvan is dat het fonds te klein is om zelfstandig door te gaan. De toezichthouder stelt steeds hogere eisen aan professioneel fondsbestuur, beleggingsbeleid en communicatie, waardoor de uitvoeringskosten blijven stijgen. Het bestuur heeft daarom na zorgvuldig en intensief overleg besloten de activiteiten af te bouwen.

Had het anders gekund?
De grote vraag is natuurlijk: had het allemaal anders gekund? Ja, als we geweten hadden dat de rente nog zo ver zou dalen hadden we vanaf het begin een lagere pensioenopbouw toegezegd, maar dat is wijsheid achteraf.

Heeft u vragen?
Raadpleeg onze veelgestelde vragen. Heeft u andere vragen? Stel ze gerust.

Publicatiedatum: december 2017