Zoeken

Verschillende dekkingsgraden

Als een tekort binnen een bepaalde termijn niet wordt goedgemaakt, zullen de pensioenen moeten worden verlaagd. Pensioenfonds Accountancy heeft de pensioenen afgelopen jaren ingrijpend verlaagd. In het definitieve herstelplan heeft het fonds met de toezichthouder afgesproken de opgebouwde rechten van 2015 te verlagen met 25,71% en die van 2016 met 13,33%. Bij de liquidatie van het pensioenfonds gaat het opgebouwde pensioen van 1 januari 2015 t/m 30 juni 2017, wanneer DNB daartegen geen bezwaar maakt, over naar Algemeen Pensioenfonds Stap. Daarbij zal een eindkorting nodig zijn over deze rechten en uitkeringen.