Zoeken

Wat mag u verwachten?

Pensioenfonds Accountancy wil u zo goed mogelijk informeren over uw pensioen. Daarom onder andere deze website en ontvangt u jaarlijks een uniform pensioenoverzicht. Een aantal documenten ontvangt u niet vanzelf, maar kunt u wel opvragen:

 • het jaarverslag en de jaarrekening van Pensioenfonds Accountancy;
 • het uitvoeringsreglement;
 • de voor u relevante informatie over beleggingen;
 • een herstelplan voor de korte termijn, als hiervan sprake is;
 • een herstelplan voor de lange termijn, als hiervan sprake is;
 • informatie over de hoogte van de dekkingsgraad;
 • informatie over een aanwijzing (als dit van toepassing is);
 • informatie over de aanstelling van een bewindvoerder;
 • de verklaring inzake beleggingsbeginselen;
 • een opgave van de hoogte van uw opgebouwde pensioen of het pensioen dat u kunt opbouwen.

Als u niet tevreden bent

Bent u niet tevreden over onze dienstverlening? Dan vragen we u ons eerst te bellen. Tijdens dit gesprek bespreken we uw klacht. Vaak kunnen we het probleem dan meteen samen oplossen. Ons telefoonnummer is (050) 522 50 50 (voor deelnemers) en (050) 522 50 55 (voor werkgevers). Als u belt, houd dan uw pensioennummer of werkgeversnummer bij de hand. Wij kunnen u dan beter van dienst zijn.

Stuur een e-mail of brief

Als wij telefonisch uw probleem niet oplossen, kunt u er voor kiezen een klacht in te dienen. Dit kan per e-mail of brief. Vermeld hierin:

 • een duidelijke omschrijving van uw klacht;
 • de reden of redenen van uw klacht;
 • uw adres;
 • uw telefoonnummer;
 • uw pensioennummer of werkgeversnummer.

Onze contactgegevens

Postadres
Pensioenfonds voor de Accountancy & Administratieve en Fiscale Dienstverlening
Postbus 11125
9700 CC Groningen

E-mailadres
Voor deelnemers: pensioen@pfaccountancy.nl
Voor werkgevers: werkgever@pfaccoutancy.nl

Wanneer krijg ik antwoord?

Binnen tien werkdagen nadat u uw klacht heeft opgestuurd, krijgt u een ontvangstbevestiging met daarin de datum waarop u uiterlijk antwoord krijgt. Pensioenfonds Accountancy streeft ernaar uw klacht binnen vier weken af te handelen.

Niet tevreden over de klachtenafhandeling?

Bent u het niet eens met de schriftelijke afhandeling van uw klacht, dan kunt u binnen vier weken per brief een klacht indienen bij het bestuur van het Pensioenfonds Accountancy. Het bestuur doet dan een uitspraak over de klacht. Stuur uw brief naar:

Pensioenfonds voor de Accountancy & Administratieve en Fiscale Dienstverlening
Ter attentie van het bestuur
Postbus 11125
9700 CC Groningen

Mocht u het niet eens zijn met de beslissing van het bestuur van het Pensioenfonds Accountancy, dan kunt u uw klacht voorleggen aan de landelijke Ombudsman Pensioenen:

Ombudsman Pensioenen
Postbus 93560
2509 AN Den Haag
Telefoon: (070) 333 89 65

Meer informatie vindt u op www.ombudsmanpensioenen.nl.

Geen klacht, maar een geschil

Als u het niet eens bent met een besluit van het bestuur van Pensioenfonds Accountancy over de uitleg van het pensioenreglement of de statuten, dan is er sprake van een geschil. We raden u aan het reglement Klachten- en geschillenprocedure te lezen.